Zastupitelstvo Sezemic ze dne 3. 12. 2018

Link k původnímu postu: https://www.facebook.com/filip.mezera/posts/10214719432832051

  1. Byl schválen rozpočet na příští rok s menší změnou ohledně platby za infrastrukturní projekt. (Platba bude provedena již letos.)
  2. Byl schválen nový jednací řád zastupitelstva.
  3. Řešení problémů se sběrným dvorem bude hotové na začátku roku 2019.
  4. Výše poplatků za svoz komunálního odpadu zůstane na stejné úrovni jako letos.
  5. Zastupitelstvo schválilo nabízenou směnu pozemků i prodej bytových jednotek.
  6. Zastupitelstvo schválilo odměny pro členy komisí, zastupitele, radní atd. Výši odměn můžete zkontrolovat v usnesení z tohoto zastupitelstva.
  7. Byla schválena smlouva o příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti. A to jak s Pardubickým krajem, tak s Dopravním podnikem města Pardubic.
  8. Byli jsme informováni o petici obyvatel Veské, Koloděj a Kladiny ohledně hromadné dopravy. Ač petice nemá všechny náležitosti dle zákona (požádali jsme o jejich doplnění), tak se jí budeme zabývat. Hromadná doprava má smysl ve chvíli, kdy bude pravidelně využívána, protože bude muset být dotována z městských peněz. Proto situaci analyzujeme a porovnáme možné přínosy i náklady.
  9. Ukončení prací v ulici Masarykova předpokládáme dle harmonogramu. Tedy 20. prosince.
Zastupitelstvo Sezemic ze dne 3. 12. 2018

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek