Zápisky ze zastupitelstva města Sezemic ze 4. 6. 2019

Původní příspěvek: https://www.facebook.com/filip.mezera/posts/10215986050936712

  1. Město přistupuje ke svazku obcí „Pardubická Labská“ z důvodu společného budování cyklostezek. U nás se to týká především západní části a napojení na hlavní cyklostezku mezi Pardubicemi a Hradcem (končící až na Kuksu).
  2. Projednali jsme změn (navýšení) rozpočtu na parkourové / workoutové hřiště v parku Mlynářka. Po určité době dohadů snad před sebou máme konečně jasnou představu, jak by to mělo vypadat (velký dík Jirkovi Košťálovi).
  3. Daří se čerpat prostředky z dotací. Nyní žádáme o další, abychom dorovnali „dluhy“ v oblasti IT. Již v minulém roce se začalo pracovat na moderních řešeních řízení městského úřadu. Nyní chceme práci dokončit, tak snad se nám to povede.
  4. Největší rozprava se vedla u prodeje majetku města Sezemic (nezastavěných pozemků). Mě osobně nejde ani tak o cenu. Spíš zastávám názor, že ani menší pozemky „bez možnosti využití“ bychom příliš prodávat neměli. Lidé na soukromých pozemcích si mohou a mají vytvořit, co chtějí (obligátní bazén, trávník a pergolu nevyjímaje). Město jim nesmí v tomto ohledu skoro nic nařizovat. A právě drobné pozemky mezi soukromými parcelami mohou mít stejnou funkci jako kdysi remízky na polích – stromy, vyšší traviny, popř prohlubeň, ve které se drží voda. I malý kousek „přírody“ může ochladit rozpálené okolí.
  5. Schválili jsme strategický plán rozvoje Sezemic. Je dostupný online zde: https://www.sezemice.cz/assets/File.ashx…
    Jakékoliv dobré připomínky stále vítáme.
    Také jsme schválili odměnu starostovi Martinu Staňkovi. Jeho nasazení, schopnost řízení a snaha najít konsenzus jsou velmi vzácné a pro město Sezemice i přisloučené obce jsou velkým přínosem.

PS: Zjistil jsem, že moc lidí neví, že jsem členem Pirátské strany. Tak opravdu jsem. ?‍☠️ <začátek reklamy> A pokud máte zájem se dozvědět se o mě něco víc, tak budu mít krátké povídaní v následujícím vydání Sezemického zpravodaje.<konec reklamy> Mějte se krásně. ✌️

Zápisky ze zastupitelstva města Sezemic ze 4. 6. 2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek