Krátké zápisky ze zastupitelstva města Sezemic ze dne 3. 9. 2019

1) Rada schválila výjimku na počet žáků v šesté třídě (kvůli spádovosti přibyl ke 30 žákům ještě jeden). Je zcela evidentní, že naše škola přestává kapacitně stačit. Již je pozván projektant, který navrhne možnosti přístavby a tím i vytvoření nových tříd.

2) Zastupitelstvo schválilo vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na některých vybraných místech. Jedná se primárně o prostory v okolí obchodů, dětských hřišť a zastávek autobusů. Dle vyhodnocení dopadů může dojít k přidaní i odebrání dalších míst.

3) Zastupitelstvo schválilo pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů, kde si občané města mohou čerpat půjčku obvykle s úrokem 3% ročně na vyjmenované opravy (obnova střechy, nebo fasády, zateplení domu, výměna oken).

4) Byly řešeny nabídky na převody či odkupy pozemků ve vlastnictví města Sezemic (celkem 9 bodů). Z jednání je zřejmé několik věcí. První je, že zastupitelstvo nechce pozemky města prodávat ke spekulacím. Dále chybí sjednocující postup u prodejů. Ten by zvýšil čitelnost chování města a zabránil možným budoucím problémům. Touto problematikou se budou zabývat kontrolní a finanční výbor na svém společném zasedání dne 23.9.2019. Další věcí je, ze vzhledem k pokračující výstavbě není možné počítat s nějakým menším počtem dětí v MŠ a ZŠ. Rozšíření ZŠ o další třídy je pro mě v současnosti jedna ze dvou priorit v rámci velkých investičních akcí (tou druhou je oprava DPS plánovaná již na příští rok).

Původní odkaz: https://www.facebook.com/filip.mezera/posts/10216641373999379

Krátké zápisky ze zastupitelstva města Sezemic ze dne 3. 9. 2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek