Měsíc: Prosinec 2019

Migrace a její možná řešení II.

Dnešní článek bude se bude věnovat rychlým opatřením, které by měly minimalizovat rizika spojená s migrací. Předně je třeba říci, že se Evropské unii podařilo postupnými kroky snížit migraci oproti extrémnímu roku 2015 na úroveň, kterou jsou schopny jednotlivé státy EU zvládnout [1], byť Řecko a Itálie jsou stále exponovanými státy a situace v některých […]

Krátké zápisky ze zastupitelstva města Sezemic ze dne 3.12.2019

1️⃣ Zastupitelstvo schválilo rozpočet na příští rok v intencích předešlých jednání (viz mé předchozí zápisky). Jedná se o rozpočet schodkový, kde případný schodek bude financován z finančních rezerv města. 💶2️⃣ Byly schváleny smlouvy o dopravní obslužnosti, takže příští rok bude podobný jako letošní. Dlouhodobě nám však rostou náklady na zajiždění spojů pardubické MHD. V roce 2021 tedy zřejmě […]

Krátké zápisky z krajského zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 10.12.2019

1️⃣ Krajské zastupitelstvo odhlasovalo negativní stanovisko k připravované změně stavebního zákona z pera ministerstva pro místní rozvoj či spíše developerské lobby. Připravovaný zákon je zřejmě nejen protiústavní, prokorupční, ale navíc neřeší primární problémy a těmi jsou jednoznačně zdlouhavé procesy. Piráti navrhují zachovat stávající stav stavebních úřadů, revidovat procesy a využít digitalizace ke zrychlení stavebního řízení. 2️⃣ Dále […]

Přesunout se na začátek