Krátké zápisky ze zastupitelstva města Sezemic ze dne 3.3.2020

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti městské policie. Řešili jsme jednu stížnost, ke které mám dvě poznámky. Záběry kamerového systému nelze předat soukromé osobě, ale pouze orgánům činným v trestním řízení, tedy policii ČR. Kamery se nyní soustředí na snímání ulic z důvodu zamezení nebezpečné zábavy některých dětí.

Zastupitelstvo zamítlo zřízení další jednotky sboru dobrovolných hasičů tentokrát v Kladině z důvodů vysokých nákladů a nízkého přínosu k požární bezpečnosti. Zájemcům bylo doporučeno se přidat ke stavajícím jednotkám v Sezemicích či v Kolodějích. Část zastupitelů se zdržela kvůli jen velmi hrubému odhadu nákladů (okolo 1 milionu korun). Každopádně upřesněný odhad by zřejmě toto rozhodnutí pouze potvrdil.

Byl schválen záměr prodat bytu 2+1 ve Šmoulově za minimální cenu 1.5 milionu. Se záměrem jsem nesouhlasil z důvodu možného využití bytu pro případné potřebné obyvatele či zaměstnance organizací zřizovaných městem, pro které by případně mohl být nájemní byt benefitem. Náklady spojené s držením bytu by se městu dle mého vrátily v pozdější vyšší ceně bytu.

Zastupitelstvo schválilo zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru. Informace o činnosti kontrolního výboru napíšu do samostatné zprávy. Nejdůležitější výstupem je, že se sejde skupina zastupitelů a promyslí, jaké pozemky vyjmout z pachtovních smluv a jaké nabídnout ke směně tak, abychom byli schopni obnovit cesty krajinou okolo Sezemic (např. k aquaduktům).

Zastupitelstvo pověřilo radu jednáním o směně pozemků pod budoucími obchvaty tak, aby se z tohoto důvodu stavby nezdržovaly. Neplatí to pro jednu nabídku, která je pro město nepřípustná kvůli přemrštěným požadavkům.

Příští zastupitelstvo se bude konat 2.6.2020. Mějte se fajn. ✌

Původní příspěvek zde: https://www.facebook.com/FilipMezeraPirati/posts/138091767700336

Krátké zápisky ze zastupitelstva města Sezemic ze dne 3.3.2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek