Autor: Filip

Krátké zápisky z 20. řádného zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 18. 2. 2020:

1) Je to první online přenášené zastupitelstvo (zatím zkušební provoz), příště už snad bude spuštěn ostrý provoz.2) Chválíme legislativní iniciativu kraje v rámci změny v rozpočtovém určení daní, která má spravedlivě rozdělit peníze na opravy silnic druhých a třetích tříd (8,92% z výběru daní z minerálních olejů a silniční daně). Jak správně poznamenal pan Řehounek, krajský […]

Soukromé zápisky z dnešního dne – 13.3.2020

Na začátek 3 pozitivní body:1) Aktivizovala se spousta lidí, ať už IT experti (pamatujete e-shop na dálniční známky?), nebo obyčejní lidé a začíná se řešit vzájemná výpomoc. Některé zajímavé věci se dají nalézt v této skupině: https://www.facebook.com/groups/2538388803043391/Proajťáky je zase určena tahle skupina:https://www.facebook.com/groups/covid19cz/2) Začínají se řešit základní věci jako např problém s nákupy lidí v karanténě (opravdu nechceme, aby […]

Soukromé zápisky z dnešního dne 14.3.2020

Začínám jako vždy pozitivními body:1) Dobrovolníci se včera dohodli (více zde https://www.facebook.com/groups/covid19cz/permalink/1429275543909237/) s hlavní hygieničkou na základních věcech, které stát v oblasti IT nemá a potřebuje je. Primárně se jedná o dvě Callcentra. První bude vyřizovat příchozí hovory a za pomoci chatbota (vyvinutého v Jižní Korei – kontakt na autora získán za 19 minut) lidem pomáhat […]

Soukromé zápisky z dnešního dne – 15.3.2020

Tentokrát začnu negativně bo těch zpráv je míň:1) V ČR je dostatek roušek, jaké svět neviděl. Možná kdyby vláda méně řešila střet zájmů pana premiéra a naopak postupovala dle stále platných zákonů, bylo by lépe.************************Dobré zprávy:2) Soukromý sektor i přes mrzačení, jakého se mu dostávalo posledních několik let, funguje. Přes pár záporných informací o tom, […]

Krátké zápisky ze zastupitelstva města Sezemic ze dne 3.3.2020

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti městské policie. Řešili jsme jednu stížnost, ke které mám dvě poznámky. Záběry kamerového systému nelze předat soukromé osobě, ale pouze orgánům činným v trestním řízení, tedy policii ČR. Kamery se nyní soustředí na snímání ulic z důvodu zamezení nebezpečné zábavy některých dětí. Zastupitelstvo zamítlo zřízení další jednotky sboru […]

Migrace a její možná řešení II.

Dnešní článek bude se bude věnovat rychlým opatřením, které by měly minimalizovat rizika spojená s migrací. Předně je třeba říci, že se Evropské unii podařilo postupnými kroky snížit migraci oproti extrémnímu roku 2015 na úroveň, kterou jsou schopny jednotlivé státy EU zvládnout [1], byť Řecko a Itálie jsou stále exponovanými státy a situace v některých […]

Krátké zápisky ze zastupitelstva města Sezemic ze dne 3.12.2019

1️⃣ Zastupitelstvo schválilo rozpočet na příští rok v intencích předešlých jednání (viz mé předchozí zápisky). Jedná se o rozpočet schodkový, kde případný schodek bude financován z finančních rezerv města. 💶2️⃣ Byly schváleny smlouvy o dopravní obslužnosti, takže příští rok bude podobný jako letošní. Dlouhodobě nám však rostou náklady na zajiždění spojů pardubické MHD. V roce 2021 tedy zřejmě […]

Krátké zápisky z krajského zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 10.12.2019

1️⃣ Krajské zastupitelstvo odhlasovalo negativní stanovisko k připravované změně stavebního zákona z pera ministerstva pro místní rozvoj či spíše developerské lobby. Připravovaný zákon je zřejmě nejen protiústavní, prokorupční, ale navíc neřeší primární problémy a těmi jsou jednoznačně zdlouhavé procesy. Piráti navrhují zachovat stávající stav stavebních úřadů, revidovat procesy a využít digitalizace ke zrychlení stavebního řízení. 2️⃣ Dále […]

Krátké zápisky z krajského zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 15.10.2019

Dnes se bohužel zápisky ponesou v trochu pochmurném tónu.1) Stát si objednal sociální služby pro své občany, ale už se nemá k jejich uhrazení. Peníze i přes sliby pana Řehounka (ANO2011) nedorazily. Kraj své příspěvkové organizace vykryje z vlastního rozpočtu. Stejně tak se podařilo vykrýt i ambulantní péči. Problém zůstává u stacionární péče, která bohužel nejdražší […]

Přesunout se na začátek