Zápisky ze zastupitelstva

Krátké zápisky ze zastupitelstva města Sezemic ze dne 3.3.2020

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti městské policie. Řešili jsme jednu stížnost, ke které mám dvě poznámky. Záběry kamerového systému nelze předat soukromé osobě, ale pouze orgánům činným v trestním řízení, tedy policii ČR. Kamery se nyní soustředí na snímání ulic z důvodu zamezení nebezpečné zábavy některých dětí. Zastupitelstvo zamítlo zřízení další jednotky sboru […]

Krátké zápisky ze zastupitelstva města Sezemic ze dne 3.12.2019

1️⃣ Zastupitelstvo schválilo rozpočet na příští rok v intencích předešlých jednání (viz mé předchozí zápisky). Jedná se o rozpočet schodkový, kde případný schodek bude financován z finančních rezerv města. 💶2️⃣ Byly schváleny smlouvy o dopravní obslužnosti, takže příští rok bude podobný jako letošní. Dlouhodobě nám však rostou náklady na zajiždění spojů pardubické MHD. V roce 2021 tedy zřejmě […]

Krátké zápisky ze zastupitelstva města Sezemic ze dne 3. 9. 2019

1) Rada schválila výjimku na počet žáků v šesté třídě (kvůli spádovosti přibyl ke 30 žákům ještě jeden). Je zcela evidentní, že naše škola přestává kapacitně stačit. Již je pozván projektant, který navrhne možnosti přístavby a tím i vytvoření nových tříd. 2) Zastupitelstvo schválilo vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na některých vybraných místech. Jedná se […]

Zápisky ze zastupitelstva města Sezemic ze 4. 6. 2019

Původní příspěvek: https://www.facebook.com/filip.mezera/posts/10215986050936712 Město přistupuje ke svazku obcí „Pardubická Labská“ z důvodu společného budování cyklostezek. U nás se to týká především západní části a napojení na hlavní cyklostezku mezi Pardubicemi a Hradcem (končící až na Kuksu). Projednali jsme změn (navýšení) rozpočtu na parkourové / workoutové hřiště v parku Mlynářka. Po určité době dohadů snad před […]

Zastupitelstvo města Sezemic ze dne 5.3.2019

Odkaz na původní příspěvek: https://www.facebook.com/filip.mezera/posts/10215361778050280 Zastupitelstvo schválilo dotace pro místní spolky ve výších, které navrhla rada města Zastupitelstvo přijalo zprávu městské policie (MP) za rok 2018 a oficiálně poděkovalo městské policii za odvedenou práci. MP nyní hledá nového člena. Pokud víte o někom ve vašem okolí, kdo hledá práci a splňuje požadavky a strážníka MP, […]

Zastupitelstvo Sezemic ze dne 3. 12. 2018

Link k původnímu postu: https://www.facebook.com/filip.mezera/posts/10214719432832051 Byl schválen rozpočet na příští rok s menší změnou ohledně platby za infrastrukturní projekt. (Platba bude provedena již letos.) Byl schválen nový jednací řád zastupitelstva. Řešení problémů se sběrným dvorem bude hotové na začátku roku 2019. Výše poplatků za svoz komunálního odpadu zůstane na stejné úrovni jako letos. Zastupitelstvo schválilo […]

Krátké zápisky z ustavujícího zastupitelstva Sezemic (31.10.2018)

Link k původnímu postu: https://www.facebook.com/filip.mezera/posts/10214494718454332 Složení slibu a schválení programu Veřejná volba starosty města – Martin Staněk jediný kandidát, zvolen jednohlasně Veřejná volba místostarosty města – jediný kandidát Ladislav Kubizňák – zvolen (sám se zdržel) Volba radních: Kačer, Schillerová, Plecháček – na tři místa zvoleni všichni tři kandidáti Volba předsedy finančního výboru – zvolena Krátká, neuspěl Srazil Volba […]

Přesunout se na začátek